REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “Ce iti aduce Iepurasul? – CONCURS”

DESCARCA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

TOTAL RACE KIDS SRL – MARTI – 09.04.2019

(perioada: 09.04.2019 – 21.04.2019)

 1. SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1 Organizatorul Campaniei promotionale Ce iti aduce Iepurasul? – CONCURS”, (denumita in continuare “Campania”) este TOTAL RACE KIDS SRL („Organizatorul), cu sediul in Romania, Bulevardul Uverturii  nr. 69A,  060933 , Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/16752/2018, cod fiscal 40190184.

 1. SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

2.1 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei, si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

2.2 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul www.racekids.ro/regulamente sau printr-o solicitare scrisa la adresa Organizatorului din Bulevardul Uverturii  nr. 69A, sector 6, 060933, Bucuresti.

2.3 Participantii in prezenta Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament.

2.4 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe pagina www.racekids.ro/regulamente, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

III. SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

3.1 Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, exclusiv in mediul online pe pagina de Facebok a Race Kids (https://www.facebook.com/racekidsro/) in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.2 Campania se desfasoara in perioada 09.04.2019, ora 14:00:01 – 21.04.2019, ora 23:59:59.

 1. SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in Campanie si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

4.2 Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

4.3 Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane :

(i) Persoanele care nu respecta Sectiunea 4.1;

(ii) Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;

(iii) Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;

(iv) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.

4.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 4.3. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorului desemnati.

4.5 Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

4.6 Organizatorul isi rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si (ii) de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii.

4.7 Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare abilitate, Organizatorul urmand sa informeze respectivul Participant cu privire la aceasta decizie.

 1. SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1 Conditii si modalitati de inscriere in Campanie

5.2 Pentru inscrierea in cadrul Campaniei, Participantii trebuie:

 • sa indeplineasca conditiile de participare conform prezentului Regulament, Sectiunea 4;
 • sa isi creeze cont sau sa se logheze pe www.facebook.com (in cazul in care au deja un cont de utilizator);
 • sa acceseze pagina de Facebook Race Kids si sa dea like acestei pagini ( https://www.facebook.com/racekidsro ), in perioada Campaniei 09.04.2019, ora 14:00:01 – 21.04.2019, ora 23:59:59
 • sa distribuie in mod public Campania pe profilul personal
 • sa lase un comentariu in care sa precizeze la postarea dedicata Campaniei produsul dorit dintre cele 2 premii si marimea. Marimile sunt disponibile accesand link-urile:
  1-set fetita (http://bit.ly/2VAMmFa)
  2-set baietel (http://bit.ly/2I9gW5A)
 • postarea trebuie sa fie vizibila pentru toata lumea.

Comentariul postat trebuie sa respecte urmatoarele cerinte pentru a fi acceptat in Campanie:

* sa nu includa continut licentios, imoral sau antisocial;

* sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, etnie, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic ori care pot fi interpretate ca discriminatorii;

* sa nu contina amenintari catre nicio terta persoana, loc, afacere sau grup, lezeaza intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale niciunei terte persoane, firme sau entitate si cele care incalc in alt mod legislatia si reglementarile aplicabile.

* sa nu contina referiri sau mesaje cu privire la marci inregistrate sau neinregistrare; in cazul in care Organizatorul doreste sa afiseze o poveste care contine referiri sau mesaje cu privire la marci inregistrate sau neinregistrate acesta isi rezerva dreptul de a publica povestea si de a sterge sau inlocui respectivele referiri/mesaje;

* sa nu contina aluzii/referiri directe sau indirecte la marci de tigarete sau alcool;

* sa nu contina mesaje adresate minorilor;

* sa respecte tematica Campaniei si modalitatile de participare asa cum sunt ele descrise in regulament ;

5.3 Fiecare participant unic, identificat pe baza contului de Facebook cu care s-a inregistrat, are dreptul la o singura inscriere in Campanie. In cazul inscrierii prin mai multe comentarii, doar primul comentariu, din punct de vedere cronologic, va fi considerat unic si va intra in tragerea la sorti de la finalul campaniei.

5.4 Participantul este unicul responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a inscrierii materialelor in campanie.

5.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza participarea unui comentariu pe motiv de neconcordanta cu tema Campaniei, nerespectarea drepturilor fundamentale, inclusiv a dreptului la viata privata, a dreptului la imagine, a drepturilor de protectie a minorilor sau incercarea de fraudare a Campaniei.

5.6 Materialele inscrise trebuie sa respecte legea drepturilor de autor. Participantul trebuie sa fie proprietarul tuturor drepturilor asupra materialelor inscrise in campanie. Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a inscrierii materialelor in aceasta Campanie.

5.7 Prin inscrierea materialelor in Campanie, participantii isi exprima acordul potrivit caruia in situatia in care materialul inscris este selectionat de catre Organizator, acesta va putea fi publicat, pe o perioada de 1 luna, dupa data incheierii campaniei, pe pagina de Facebook Race Kids (https://www.facebook.com/racekidsro)), fara a avea in schimb vreo pretentie financiara si/sau de alta natura. Astfel, Participantul cesioneaza Organizatorului drepturile de autor recunoscute de legea romana asupra materialului inscris in Campanie. Organizatorul nu este responsabil pentru publicarea unor materiale fara drepturi. Toata responsabilitatea revine celor care au inscris respectivele materiale in Campanie.

5.8 Validarea inscrierilor

Pentru a putea fi declarate valide, inregistrarile trebuie sa:

– respecte toate conditiile din Sectiunea 4 si din Sectiunea 5;

– fie efectuate doar in perioada desfasurarii Campaniei: 09.04.2019, ora 14:00:01 – 21.04.2019, ora 23:59:59, pe pagina de Facebook Race Kids (https://www.facebook.com/racekidsro/).

– contina materiale incarcate care sa respecte tema Campaniei.

 1. SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

6.1 In cadrul Campaniei va fi acordat produsul ales de castigatori drept premiu, valoare maxima a acestuia fiind de 109.38 lei, TVA inclus

6.2 In cadrul Campaniei vor fi acordate doua produse drept premii. Valoarea totala comerciala a premiilor este de 216.93 LEI, TVA inclus.

6.3 Castigatorii din cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiului castigat.

6.4 In cadrul prezentei Campanii, un Participant unic, identificat pe baza contului de Facebook cu care s-a inregistrat, poate castiga un singur premiu acordat prin tragere la sorti pe toata durata campaniei.

VII. SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI SI ACORDAREA PREMIILOR

7.1 Premiul constand in produsul ales dintre cele doua puse in concurs se acorda prin tragere la sorti,in data de 22.04.2019 ora 10:30:00 si va fi anuntat pe Facebook in data de 22.04.2019 , la ora 12:00.

Tragerea la sorti pentru premiile din cadrul Campaniei „Ce iti aduce Iepurasul? – CONCURS” se va efectua prin intermediul website-ului https://commentpicker.com.

In cadrul tragerii la sorti se vor extrage:

– 2 castigatori si doua rezerve. Premile Campaniei vor fi acordate castigatorilor in urma procesului de validare descris in Sectiunea 8 a prezentului Regulament.


VIII.
SECTIUNEA 8. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORULUI. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR

8.1 Ulterior desemnarii potentialilor castigatori, dar nu mai tarziu de 22.04.2019, ora 12:00:00, Organizatorul va proceda la validarea acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

8.2 Situatii de contactare ale castigatorului:

 1. Castigatorii vor fi anuntati printr-un mesaj privat, in termen de 5 zile lucratoare de la data extragerii ca au fost desemnati potential castigatori ai premilor constand in produsul favorit ales dintre cele doua produse, din cadrul Campaniei. Participantilor li se vor solicita sa transmita urmatoarele informatii: [nume], [prenume], [numar de telefon], [adresa de email]. Dupa receptionarea acestora, Organizatorul/Organizatorul va incepe procesul de contactare Telefonica pentru validarea castigatorilor.

8.3 Dupa contactarea castigatorilor prin una dintre metodele descrise mai sus pe pagina de Facebook, vor fi contactati la numarul de telefon mobil utilizat pentru inscrierea in Campanie, in intervalul orar 09:00 – 17:00, de 3 ori in maximum 3 zile lucratoare de la data desemnarii castigatorilor; numarul de telefon al potentialilor castigatori serveste pentru identificarea si contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 3 zile lucratoare, va fi invalidat si se va trece la contactarea rezervelor.

8.4 Participantul va primi un sms/ email de confirmare a primirii. In cazul in care Participantul nu trimite datele corecte, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

8.5 Dupa finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/ invalid) in termern de 5 zile lucratoare. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.

8.6 Constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

8.7 Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalte rezerve, in ordinea desemnarii acestora si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul si nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.

8.8 Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru documentele trimise/pentru informatiile transmise de Participant pentru validare care nu ajung la Organizator.

8.9  Organizatorul nu poate fi facut responsabil pentru cazul in care un Participant nu poate fi contactat din cauze neimputabile acestora (de ex. fara a se limita la: nr de telefon invalid/ incorect/ incomplet, adresa de e-mail incorecta/ incompleta etc).

8.10 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare..

8.11 Anuntarea Castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe pagina de  Facebook a Race Kids (https://www.facebook.com/racekidsro) intr-o sectiune special dedicata acestei Campanii in termen de aproximativ 30 zile lucratoare de la data validarii acestora.

8.12 Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia in procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, prin curier/posta ulterior incheierii procesului de validare a Castigatorului, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor pe Facebook Race Kids (https://www.facebook.com/racekidsro).

8.13 Premiul constand in produsul preferat ales dintre cele doua produse acordate va fi  predat catre castigator pe baza unui proces verbal, in doua exemplare, semnat si completat de castigator. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre un castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

8.14 Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.

8.15 In cazul in care premiul e refuzat de catre castigator sau acesta nu a putut fi gasit la adresa in vederea livrarii, premiul ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

8.16 Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora.

 1. SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

9.1 Organizatorul e obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorului in conformitate cu prevederile fiscal in vigoare si aplicabile, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

 1. SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII

10.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului.

10.2 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

* Eventualele dispute legate de numarul de telefon/ adresa de e-mail/ contul de Facebook inscris in Campanie;

* Erorile in datele furnizate de catre Participanti, daca este cazul; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea inmanarii premiului sau la imposibilitatea identificarii castigatorului;

* Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;

* Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;

* Situatiile in care numarul de telefon furnizat de participant nu poate fi apelat in timpul precizat, conform conditiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de vointa Organizatorului;

* Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate functiile paginilor web aferente sau asimilate campaniei, cat si de a restrictiona procesarea unei inscrieri in cazul in care exista suspiciuni de frauda din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii acordate prin intermediul paginii de Facebook, utilizarea de informatii/identitati false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare, modificarea codului sursa al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea, perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca prejudiciaza corecta desfasurare a actiunii promotionale.

* Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii informatiilor necesare validarii;

* Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;

* Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de serviciile firmei de curierat, etc;

* Situatiile in care inscrierea este efectuata pe o alta pagina decat pagina de Facebook Race Kids (https://www.facebook.com/racekidsro)

10.3 Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei.

10.4 Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante, necesare acestuia pentru a lua legatura cu Participantul in vederea derularii Campaniei – anuntare castigatori, transmitere premii etc.

10.5 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

10.6 Organizatorul Campaniei:

* nu este raspunzator pentru calitatea premiului oferit in cadrul acestei Campanii;

* nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiului dupa momentul preluarii lui de catre Castigator;

* este exonerat de catre Castigator, acordul de vointa al acestuia fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre Castigator in legatura cu premiul, ulterior momentului preluarii acestuia, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la vatamari corporale si/ sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

* nu este raspunzator  de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Castigator unor terti in legatura cu premiul, indiferent de natura acestor prejudicii;

* isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care Castigatorul refuza premiul sau nu se prezinta in vederea inmanarii premiului.

 1. SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

11.1 Informatii cu privire de prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

XII. SECTIUNEA 12. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

12.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

12.2 Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

12.3 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

XIII. SECTIUNEA 13. CONTESTATII SI LITIGII

13.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

XIV. SECTIUNEA 14. ALTE CLAUZE

14.1 Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

14.2 Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

14.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei “Ce iti aduce Iepurasul? – CONCURS” (“Campania”) – Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal
  In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

TOTAL RACE KIDS SRL cu sediul in Romania, Bulevardul Uverturii nr. 69A,  sector 6, 060933, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/16752/2018, avand Codul Unic de inregistrare 40190184 (denumita in continuare „Operatorul„),

Datele de contact ale Operatorului, pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

SC TOTAL RACE KIDS SRL, adresa: Bulevardul Uverturii nr. 69A, sector 6, 060933, Bucuresti, telefon: 0735 553 108 Sau prin email contact@racekids.ro.
II. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) Nume, Prenume, Telefon , Adresa de email

in plus, pentru castigator:

(i) adresa postala, pentru livrarea premiului;

III. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

(i) organizarii si desfasurarii Campaniei;

(ii) desemnarii si validarii castigatorului;

(iii) atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar-contabile ale Operatorului.

 1. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta. Se considera dat consimtamantul privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin in momentul de inscrierii in campanie, conform mecanismului descris in prezentul regulament.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 25 de zile calendaristice de la incheierea Campaniei promotionale.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.
Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse in termen de 25 de zile lucratoare de la incheierea Campaniei promotionale, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Campaniei promotionale Ce iti aduce Iepurasul? – CONCURS.

Datele cu caracter personal ale castigatorului vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 60 de zile lucratoarede la data colectarii acestora, pana la primirea premiului de catre castigator.La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

 VII. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea castigatorului Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon 0735 553 108 fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Bulevardul Uverturii nr. 69A, sector 6, 060933, Bucuresti, sau prin transmiterea acesteia prin email contact@racekids.ro .

VIII. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inscrierii in Campanie, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate sau se modifica alte informatii cuprinse in aceasta si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

 1. Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “O rochita pentru o viitoare mamica! – CONCURS”

DESCARCA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

TOTAL RACE KIDS SRL – MIERCURI – 10.04.2019

(perioada: 10.04.2019 – 21.04.2019)

 1. SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1 Organizatorul Campaniei promotionale O rochita pentru o viitoare mamica- CONCURS, (denumita in continuare “Campania”) este TOTAL RACE KIDS SRL („Organizatorul), cu sediul in Romania, Bulevardul Uverturii  nr. 69A,  060933 , Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/16752/2018, cod fiscal 40190184.

 1. SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

2.1 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei, si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

2.2 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul www.racekids.ro/regulamente sau printr-o solicitare scrisa la adresa Organizatorului din Bulevardul Uverturii  nr. 69A, sector 6, 060933, Bucuresti.

2.3 Participantii in prezenta Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament.

2.4 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe pagina www.racekids.ro/regulamente, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

III. SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

3.1 Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, exclusiv in mediul online pe pagina de Facebok a Race Kids (https://www.facebook.com/racekidsro/) in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.2 Campania se desfasoara in perioada 10.04.2019, ora 14:00:01 – 21.04.2019, ora 23:59:59.

 1. SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in Campanie care sunt insarcinate si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

4.2 Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

4.3 Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane :

(i) Persoanele care nu respecta Sectiunea 4.1;

(ii) Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;

(iii) Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;

(iv) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.

4.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 4.3. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorului desemnati.

4.5 Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

4.6 Organizatorul isi rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si (ii) de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii.

4.7 Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare abilitate, Organizatorul urmand sa informeze respectivul Participant cu privire la aceasta decizie.

 1. SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1 Conditii si modalitati de inscriere in Campanie

5.2 Pentru inscrierea in cadrul Campaniei, Participantii trebuie:

 • sa indeplineasca conditiile de participare conform prezentului Regulament, Sectiunea 4;
 • sa isi creeze cont sau sa se logheze pe www.facebook.com (in cazul in care au deja un cont de utilizator);
 • sa acceseze pagina de Facebook Race Kids si sa dea like acestei pagini ( https://www.facebook.com/racekidsro ), in perioada Campaniei 10.04.2019, ora 14:00:01 – 21.04.2019, ora 23:59:59
 • sa distribuie in mod public Campania pe profilul personal
 • sa lase un comentariu in care sa raspunda la urmatoarele intrebari:

“In ce saptamana de sarcina sunteti? Care dintre cele 3 rochite va place?”
Marimile sunt disponibile accesand link-urile:
1-Rochie de vara lejera pentru gravide&alaptare Supermom   (http://bit.ly/2WYdm1y)

2- Rochie midi casual pentru sarcina Noppies (http://bit.ly/2G3YJmI)

3- Rochie midi pentru gravide Noppies (http://bit.ly/2uTKwn7)

 • postarea trebuie sa fie vizibila pentru toata lumea.

Comentariul postat trebuie sa respecte urmatoarele cerinte pentru a fi acceptat in Campanie:

* sa nu includa continut licentios, imoral sau antisocial;

* sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, etnie, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic ori care pot fi interpretate ca discriminatorii;

* sa nu contina amenintari catre nicio terta persoana, loc, afacere sau grup, lezeaza intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale niciunei terte persoane, firme sau entitate si cele care incalc in alt mod legislatia si reglementarile aplicabile.

* sa nu contina referiri sau mesaje cu privire la marci inregistrate sau neinregistrare; in cazul in care Organizatorul doreste sa afiseze o poveste care contine referiri sau mesaje cu privire la marci inregistrate sau neinregistrate acesta isi rezerva dreptul de a publica povestea si de a sterge sau inlocui respectivele referiri/mesaje;

* sa nu contina aluzii/referiri directe sau indirecte la marci de tigarete sau alcool;

* sa nu contina mesaje adresate minorilor;

* sa respecte tematica Campaniei si modalitatile de participare asa cum sunt ele descrise in regulament ;

5.3 Fiecare participant unic, identificat pe baza contului de Facebook cu care s-a inregistrat, are dreptul la o singura inscriere in Campanie. In cazul inscrierii prin mai multe comentarii, doar primul comentariu, din punct de vedere cronologic, va fi considerat unic si va intra in tragerea la sorti de la finalul campaniei.

5.4 Participantul este unicul responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a inscrierii materialelor in campanie.

5.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza participarea unui comentariu pe motiv de neconcordanta cu tema Campaniei, nerespectarea drepturilor fundamentale, inclusiv a dreptului la viata privata, a dreptului la imagine, a drepturilor de protectie a minorilor sau incercarea de fraudare a Campaniei.

5.6 Materialele inscrise trebuie sa respecte legea drepturilor de autor. Participantul trebuie sa fie proprietarul tuturor drepturilor asupra materialelor inscrise in campanie. Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a inscrierii materialelor in aceasta Campanie.

5.7 Prin inscrierea materialelor in Campanie, participantii isi exprima acordul potrivit caruia in situatia in care materialul inscris este selectionat de catre Organizator, acesta va putea fi publicat, pe o perioada de 1 luna, dupa data incheierii campaniei, pe pagina de Facebook Race Kids (https://www.facebook.com/racekidsro)), fara a avea in schimb vreo pretentie financiara si/sau de alta natura. Astfel, Participantul cesioneaza Organizatorului drepturile de autor recunoscute de legea romana asupra materialului inscris in Campanie. Organizatorul nu este responsabil pentru publicarea unor materiale fara drepturi. Toata responsabilitatea revine celor care au inscris respectivele materiale in Campanie.

5.8 Validarea inscrierilor

Pentru a putea fi declarate valide, inregistrarile trebuie sa:

– respecte toate conditiile din Sectiunea 4 si din Sectiunea 5;

– fie efectuate doar in perioada desfasurarii Campaniei: 10.04.2019, ora 14:00:01 – 21.04.2019, ora 23:59:59, pe pagina de Facebook Race Kids (https://www.facebook.com/racekidsro/).

– contina materiale incarcate care sa respecte tema Campaniei.

 1. SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

6.1 In cadrul Campaniei va fi acordat produsul ales de castigatori drept premiu, valoare maxima a acestuia fiind de 332.99 lei, TVA inclus

6.2 In cadrul Campaniei va fi acordat o rochie pentru gravide drept premiu. Valoarea totala comerciala a premiilor este de 332.99 lei, TVA inclus.

6.3 Castigatorii din cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiului castigat.

6.4 In cadrul prezentei Campanii, un Participant unic, identificat pe baza contului de Facebook cu care s-a inregistrat, poate castiga un singur premiu acordat prin tragere la sorti pe toata durata campaniei.

VII. SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI SI ACORDAREA PREMIILOR

7.1 Premiul constand in produsul ales dintre cele doua puse in concurs se acorda prin tragere la sorti,in data de 22.04.2019 ora 11:30:00 si va fi anuntat pe Facebook in data de 22.04.2019 , la ora 13:00.

Tragerea la sorti pentru premiile din cadrul Campaniei O rochita pentru o viitoare mamica- CONCURSse va efectua prin intermediul website-ului https://commentpicker.com.

In cadrul tragerii la sorti se vor extrage:

– 1 castigator si doua rezerve. Premile Campaniei vor fi acordate castigatorilor in urma procesului de validare descris in Sectiunea 8 a prezentului Regulament.


VIII.
SECTIUNEA 8. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORULUI. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR

8.1 Ulterior desemnarii potentialilor castigatori, dar nu mai tarziu de 22.04.2019, ora 12:00:00, Organizatorul va proceda la validarea acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

8.2 Situatii de contactare ale castigatorului:

 1. Castigatorii vor fi anuntati printr-un mesaj privat, in termen de 5 zile lucratoare de la data extragerii ca au fost desemnati potential castigatori ai premilor constand in produsul favorit ales dintre cele trei produse, din cadrul Campaniei. Participantilor li se vor solicita sa transmita urmatoarele informatii: [nume], [prenume], [numar de telefon], [adresa de email] [marimea rochiei]. Dupa receptionarea acestora, Organizatorul/Organizatorul va incepe procesul de contactare Telefonica pentru validarea castigatorilor.

8.3 Dupa contactarea castigatorilor prin una dintre metodele descrise mai sus pe pagina de Facebook, vor fi contactati la numarul de telefon mobil utilizat pentru inscrierea in Campanie, in intervalul orar 09:00 – 17:00, de 3 ori in maximum 3 zile lucratoare de la data desemnarii castigatorilor; numarul de telefon al potentialilor castigatori serveste pentru identificarea si contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 3 zile lucratoare, va fi invalidat si se va trece la contactarea rezervelor.

8.4 Participantul va primi un sms/ email de confirmare a primirii. In cazul in care Participantul nu trimite datele corecte, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

8.5 Dupa finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/ invalid) in termen de 5 zile lucratoare. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.

8.6 Constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

8.7 Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalte rezerve, in ordinea desemnarii acestora si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul si nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.

8.8 Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru documentele trimise/pentru informatiile transmise de Participant pentru validare care nu ajung la Organizator.

8.9  Organizatorul nu poate fi facut responsabil pentru cazul in care un Participant nu poate fi contactat din cauze neimputabile acestora (de ex. fara a se limita la: nr de telefon invalid/ incorect/ incomplet, adresa de e-mail incorecta/ incompleta etc).

8.10 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare..

8.11 Anuntarea Castigatorului se va realiza prin publicarea acestora pe pagina de  Facebook a Race Kids (https://www.facebook.com/racekidsro) intr-o sectiune special dedicata acestei Campanii in termen de aproximativ 30 zile lucratoare de la data validarii acestora.

8.12 Premiul va fi expediat castigatorului la adresa indicata de catre acesta in procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, prin curier/posta ulterior incheierii procesului de validare a Castigatorului, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor pe Facebook Race Kids (https://www.facebook.com/racekidsro).

8.13 Premiul constand in produsul preferat ales dintre cele trei produse acordate va fi  predat catre castigator pe baza unui proces verbal, in doua exemplare, semnat si completat de castigator. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre un castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

8.14 Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.

8.15 In cazul in care premiul e refuzat de catre castigator sau acesta nu a putut fi gasit la adresa in vederea livrarii, premiul ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

8.16 Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora.

 1. SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

9.1 Organizatorul e obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorului in conformitate cu prevederile fiscal in vigoare si aplicabile, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

 1. SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII

10.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului.

10.2 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

* Eventualele dispute legate de numarul de telefon/ adresa de e-mail/ contul de Facebook inscris in Campanie;

* Erorile in datele furnizate de catre Participanti, daca este cazul; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea inmanarii premiului sau la imposibilitatea identificarii castigatorului;

* Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;

* Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;

* Situatiile in care numarul de telefon furnizat de participant nu poate fi apelat in timpul precizat, conform conditiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de vointa Organizatorului;

* Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate functiile paginilor web aferente sau asimilate campaniei, cat si de a restrictiona procesarea unei inscrieri in cazul in care exista suspiciuni de frauda din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii acordate prin intermediul paginii de Facebook, utilizarea de informatii/identitati false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare, modificarea codului sursa al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea, perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca prejudiciaza corecta desfasurare a actiunii promotionale.

* Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii informatiilor necesare validarii;

* Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;

* Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de serviciile firmei de curierat, etc;

* Situatiile in care inscrierea este efectuata pe o alta pagina decat pagina de Facebook Race Kids (https://www.facebook.com/racekidsro)

10.3 Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei.

10.4 Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante, necesare acestuia pentru a lua legatura cu Participantul in vederea derularii Campaniei – anuntare castigatori, transmitere premii etc.

10.5 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

10.6 Organizatorul Campaniei:

* nu este raspunzator pentru calitatea premiului oferit in cadrul acestei Campanii;

* nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiului dupa momentul preluarii lui de catre Castigator;

* este exonerat de catre Castigator, acordul de vointa al acestuia fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre Castigator in legatura cu premiul, ulterior momentului preluarii acestuia, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la vatamari corporale si/ sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

* nu este raspunzator  de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Castigator unor terti in legatura cu premiul, indiferent de natura acestor prejudicii;

* isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care Castigatorul refuza premiul sau nu se prezinta in vederea inmanarii premiului.

 1. SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

11.1 Informatii cu privire de prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

XII. SECTIUNEA 12. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

12.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

12.2 Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

12.3 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

XIII. SECTIUNEA 13. CONTESTATII SI LITIGII

13.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

XIV. SECTIUNEA 14. ALTE CLAUZE

14.1 Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

14.2 Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

14.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei „O rochita pentru o viitoare mamica- CONCURS (“Campania”) – Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal
  In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

TOTAL RACE KIDS SRL cu sediul in Romania, Bulevardul Uverturii nr. 69A,  sector 6, 060933, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/16752/2018, avand Codul Unic de inregistrare 40190184 (denumita in continuare „Operatorul„),

Datele de contact ale Operatorului, pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

SC TOTAL RACE KIDS SRL, adresa: Bulevardul Uverturii nr. 69A, sector 6, 060933, Bucuresti, telefon: 0735 553 108 Sau prin email contact@racekids.ro.
II. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) Nume, Prenume, Telefon , Adresa de email

in plus, pentru castigator:

(i) adresa postala, pentru livrarea premiului;

III. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

(i) organizarii si desfasurarii Campaniei;

(ii) desemnarii si validarii castigatorului;

(iii) atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar-contabile ale Operatorului.

 1. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta. Se considera dat consimtamantul privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin in momentul de inscrierii in campanie, conform mecanismului descris in prezentul regulament.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 25 de zile calendaristice de la incheierea Campaniei promotionale.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.
Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse in termen de 25 de zile lucratoare de la incheierea Campaniei promotionale, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Campaniei promotionale „O rochita pentru o viitoare mamica- CONCURS”.

Datele cu caracter personal ale castigatorului vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 60 de zile lucratoarede la data colectarii acestora, pana la primirea premiului de catre castigator.La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

 VII. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea castigatorului Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon 0735 553 108 fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Bulevardul Uverturii nr. 69A, sector 6, 060933, Bucuresti, sau prin transmiterea acesteia prin email contact@racekids.ro .

VIII. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inscrierii in Campanie, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate sau se modifica alte informatii cuprinse in aceasta si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

 1. Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.